Ekologiczne Rozwiązania

ZESTAW FOTOWOLTAICZNY NR 1 o mocy 2,25 kW

 


 

ZESTAW O MOCY NOMINALNEJ 2,00 kWp

PANEL 250 Wp (PRODUKT POLSKI)

8 szt

INWERTER DIEHL 2100S

1 szt

OKABLOWANIE

40 m

OSPRZĘT DC, AC

ZABEZPIECZENIA ODGROMOWE, PRZECIWPRZPIĘCIOWE, PRZECIWPOŻAROWE

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA

TRANSPORT NA TERENIE PL

Korzyści:

    • Roczna produktywność optymalnie skonfigurowanego systemu*: 2207,0 kWh
    • Oszczędność roczna: 1563 zł brutto (przy obecnej cenie całkowitej energii elektrycznej)
    • Rentowność inwestycji 9,5% rocznie (w przypadku osoby fizycznej w warunkach przyjętej ustawy)

 

* Podana roczna produktywność optymalnie skonfigurowanego systemu została oszacowana przy założeniu, że moduły fotowoltaiczne są skierowane na południe pod kątem 35°. Dane meteorologiczne do obliczeń przyjęto dla miasta Warszawy.