Ekologiczne Rozwiązania

Duże inwestycje – elektrownie fotowoltaiczne w systemie rozproszonym

Przygotowanie inwestycji dedykowanych

Warunki prawne:

  • Inwestycje tradycyjne w duże, naziemne farmy fotowoltaiczne nie są wspierane taryfami gwarantowanymi, rozliczenia oparte są na zielonych certyfikatach, dodatkowo ograniczeniem takich inwestycji jest czas konieczny na ich realizację, problemy związane z odbiorem prądu przez zakład energetyczny oraz dodatkowe koszty związane z infrastrukturą przyłączeniową.

 

Wykorzystując planowane warunki prawne, przygotowaliśmy dla dużych inwestycji model elektrowni fotowoltaicznej, która będzie produkowała i sprzedawała energię elektryczną w systemie rozproszonym z wielu lokalizacji. Dzięki unikalnej konstrukcji prawnej oraz zawartym umowom, Spółka nie ma ograniczeń w instalowanej mocy i będzie mogła korzystać z systemu taryf gwarantowanych. Rentowność inwestycji wyniesie ok 8 % rocznie. Dodatkowo Inwestor nie poniesie kosztów przyłączy do sieci, budowy stacji transformatorowej itp.