Ekologiczne Rozwiązania

Program finansowania wkładu własnego

Środki unijne przeznaczone na finansowanie elektrowni fotowoltaicznych to preferencyjne pożyczki, które pozwalają na sfinansowanie do 75% wartości inwestycji. Warunki finansowe:

  • czas zwrotu: 10 lat
  • stopa procentowa: ok 3,5%

 

Wydatek 25% wartości inwestycji na pokrycie wkładu własnego może stanowić dodatkowe obciążenie dla budżetu firmy, szczególnie jeśli nie był planowany w budżecie. Warto jednak skorzystać już dziś ze środków unijnych, ponieważ ich pula jest ograniczona.

 

Brak środków na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycję był problemem większości naszych Klientów. Wychodząc na przeciw potrzebom biznesu, przygotowaliśmy specjalny Program „Elektrownia bez wkładu własnego”, który umożliwia pokrycie wkładu własnego w inwestycjach fotowoltaicznych. W ramach tego programu wkład własny w inwestycji finansuje Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. Jest to element strategii naszej firmy na rynku fotowoltaiki, ponieważ poza działalnością doradczą prowadzimy inwestycje fotowoltaiczne w systemie rozproszonym, w wielu lokalizacjach.

 

Skorzystać z naszego Programu może każda osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeśli:

  • inwestycja przygotowywana jest przez naszą Spółkę wraz z wyborem technologii, 
  • dach obiektu spełni warunki techniczne stawiane przez eksperta z Działu Inwestycji naszej Spółki,
  • istnieje stałe zużycie własne energii w obiekcie w ciągu dnia (zużycie własne Klienta),
  • istnieje możliwość zabezpieczenia praw użytkowania dachu w księdze wieczystej nieruchomości,
  • Klient otrzyma promesę preferencyjnej pożyczki ze środków unijnych na finansowanie minimum 75% wartości inwestycji,

 

Zasady Programu „Elektrownia bez wkładu własnego”:

  • Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. finansuje wkład własny do wysokości 25% wartości inwestycji w imieniu Klienta,
  • Klient nie zwraca wkładu własnego,
  • Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. zawiera umowę z Klientem na udział w przychodach uzyskanych z instalacji przez cały okres funkcjonowania inwestycji, nie mniej niż 25 lat, proporcjonalnie do % udziału sfinansowanego wkładu własnego (np. finansując 10% wartości instalacji, otrzymujemy 10% przychodów)

Wierzymy, że inwestycje w instalacje fotowoltaiczne to jedne z najlepszych inwestycji alternatywnych i zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji biznesowych z naszymi Klientami na rynku inwestycji w odnawialne źródła energii.