Ekologiczne Rozwiązania

MIKROELEKTROWNIE PRZYDOMOWE – Jak to działa?

 

W obecnych warunkach prawnych i ekonomicznych zakładanie instalacji przydomowej na potrzeby własne gospodarstwa domowego (za środki własne) to wydatek, który zwróci się w perspektywie 9 – 10 lat. (Rentowność roczna inwestycji to ok. 10%).  Trwałość inwestycji wynosi ponad 30 lat (gwarantowana produktywność w 25 roku to 80%). 

 

Od września 2013 r. (od daty nowelizacji ustawy) przydomowe instalacje fotowoltaiczne dostarczają dodatkowego źródła dochodu dla posiadaczy domów i gospodarstw rolnych. Właściciel instalacji wykorzystuje część energii elektrycznej na własne potrzeby a nadwyżki sprzedaje do zakładu energetycznego, który ma obowiązek odkupu energii po cenie równej 80% średniej ceny energii elektrycznej z poprzedniego roku.

Obecnie (marzec 2015r.) Prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził ustawę o OZE, która gwarantuje półroczne rozliczenie i bilansowanie energii elektrycznej z mikroinstalacji (czyli rozliczanie z różnicy energii wyprodukowanej i zużytej) oraz obliguje zakład energetyczny do odkupu nadwyżek wyprodukowanej energii po stawkach gwarantowanych od 0,75 zł/kWh w przypadku instalacji o mocy do 3 kWp  do 0,65 zł/kWh dla instalacji o mocy powyżej 3 kWp do 10 kWp. Stawki gwarantowane obejmą od 1 stycznia 2016r. wszystkie instalacji osób fizycznych, nawet te oddane do użytku przed wejściem ustawy, które nie skorzystały z dotacji bezpośrednich.

W przypadku instalacji założonych przez osoby fizyczne w Programie PROSUMENT z dotacją za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego stawki gwarantowane będą obowiązywały, ponieważ beneficjentem dotacji jest gmina. Dzięki temu osoba fizyczna nie zapłaci również podatku od dotacji.

W przypadku instalacji założonych przez osoby fizyczne w Programie PROSUMENT z dotacją za pośrednictwem Banku, stawki gwarantowane nie będą obowiązywały. Beneficjent, czyli osoba fizyczna będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od kwoty dotacji. Środki Programu PROSUMENT przez Bank nie zostały jeszcze uruchomione.

 

Inwestycja w przydomową mikroinstalację fotowoltaiczną (do 10 kW)  uzyska następujące wsparcie:

  • uproszczona procedura w zakładach energetycznych,
  • obowiązek przyłączenia przez zakład energetyczny mikroinstalacji o mocy równej obecnemu przydziałowi mocy,
  • podłączenie do sieci energetycznej zwolnione jest z opłat,
  • zakłady energetyczne mają obowiązek zakupu nadwyżek wytworzonego prądu,