Ekologiczne Rozwiązania

Możliwości finansowania

Realizacja inwestycji fotowoltaicznej i osiągnięcie wyznaczonych celów inwestycyjnych w zakładanym czasie wymaga zapewnienia stabilnego finansowania na każdym etapie przedsięwzięcia. Wspierając naszych Klientów pozyskujemy dofinansowania unijne oraz pośredniczymy w uzyskaniu jak najlepszych warunków finansowania.

 

Sposoby finansowania inwestycji fotowoltaicznej:

 

  • DLA BIZNESU:
    • Pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z Regionalnych Programów Operacyjnych, nabór jest planowany od października 2015r.
    • Leasing od 3 do 6 lat
  • DLA KLIENTÓW PRYWATNYCH:
    • GOTÓWKA – zapewnia możliwość korzystania z atrakcyjnych stawek gwarantowanych za nadwyżki odsprzedawanej energii (odpowiednio 0,75 zł / 1 kWh dla mikroinstalacji o mocy do 3 kWp i 0,65 zł / 1 kWh dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 do 10 kWp, zapewnia rentowność ok 9,5% do 11,5%
    • PROGRAM PROSUMENT ZA POŚREDNICTWEM BANKU (40% dotacji i 60% preferencyjnej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) NIESTETY WYKLUCZA STAWKI GWARANTOWANE, inwestycja najmniej rentowna od 5,5% do 7% rocznie