Ekologiczne Rozwiązania

Nasłonecznienie

Słońce jest głównym źródłem energii docierającej do Ziemi. W ciągu 30 minut emituje na Ziemię tyle energii, ile ludzkość zużywa w przeciągu całego roku!

 

Z bogactwa słońca korzystać można dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Otrzymywany w ten sposób prąd to nie tylko opłacalne ale i bardzo efektywne rozwiązanie, gdyż systemy fotowoltaiczne działają zarówno w słoneczne jak i pochmurne dni.

 

Pogoda w Polsce sprzyja prężnie rozwijającemu się rynkowi energii fotowoltaicznej, nasze nasłonecznienie podobne jest do tego w Niemczech, gdzie zainstalowana fotowoltaika to już ponad 33 GW. Najwięcej słonecznych dni występuje w miesiącach wiosenno-letnich (kwiecień – wrzenień), w tym czasie trafia do nas 80% promieniowania rocznego. Średnia moc promieniowania słonecznego  na 1m2 powierzchni wynosi około 1000W/m2. W Polsce rocznie usłonecznienie (w zależności od regionu) wynosi od 1390 do 1900 godzin. Na Mazowszu waha się od 1550 do 1700 godzin. Przyjmuje się roczną średnią wartość nasłonecznienia ok. 1600 godzin, co stanowi 30% – 40% długości dnia.

 

1971-2000_Year_Sunshine_Actual

 

Usłonecznienie terenu ma bezpośredni wpływ na ilość docierającego do ziemi promieniowania słonecznego. Ilość energii jaka dociera do Ziemi, określana jako stała słoneczna, wynosi 1366 W/m2. Około jedna trzecia promieniowania zostaje pochłonięta lub odbita przez atmosferę i chmury. Oznacza to, że do Polski (oraz krajów leżących na podobnej szerokości geograficznej) dociera ok. 1000 kWh/m2. Są to wartości porównywalne do uzyskiwanych w Niemczech, które są światowym liderem mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

 

 nasłonecznienie w europie

 

 

W porównaniu do innych krajów, w Polsce różnice nasłonecznienia są niewielkie. Najwyższe nasłonecznienie wynoszące ok. 1050 kWh/m2/rok posiada południowa część województwa lubelskiego. W centralnej Polsce nasłonecznienie waha się od 1022 – 1048 kWh/m2/rok. Na pozostałym terenie kraju wynosi ono nieco poniżej 1000 kWh/m2 rocznie.

 

Poniższa mapa pokazuje wartości nasłonecznienia dla terenu Polski.

 

nasłonecznienie_w_polsce