Ekologiczne Rozwiązania

Warunki instalacji fotowoltaiki

 

Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej, dla prawidłowego i zyskownego jej funkcjonowania, należy przede wszystkim ustawić optymalny kąt nachylenia paneli, który powinien zapewniać prostopadłe nasłonecznienie paneli, co osiągamy przy pochyleniu instalacji pod kątem 30-35 stopni, zorientowanej w kierunku południowym. Kolejnymi czynnikami jest całkowity brak zacienienia przez inne obiekty, drzewa, kominy itp znajdujące się w najbliższej okolicy a także technicznej charakterystyki paneli (maksymalnej mocy, którą uzyskać mogą w standardowych warunkach oświetlenia słonecznego).

 

Przy planowaniu systemów fotowoltaicznych należy przede wszystkim przygotować studium wykonalności projektu.

 

Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach, także płaskich i terenach otwartych. Przed ich zainstalowaniem konieczne jest uprzednie sprawdzenie nośności dachu. (Waga paneli XDISC S.A. wraz z osprzętem i konstrukcją to ok 20 kg/m2)
Montaż na dachu wykonywany jest na stelażach z aluminiowych szyn, przez co przestrzeń między dachem a panelami umożliwia odpowiednią wentylację. Na dachach płaskich i w terenach otwartych panele montowane są na specjalnych stojakach, także pod odpowiednim kątem.

 

Wyróżniamy dwa główne rodzaje systemów fotowoltaicznych:

 

1. System typu on-grid, który jest podłączony do sieci i umożliwia sprzedaż nadwyżki prądu lub jego całości do sieci energetycznej. System ten jest bezobsługowy i nie wymaga dozoru właściciela.

2. System typu off-grid, autonomiczny, który nie jest podłączony do sieci energetycznej. Wytwarzany prąd jest magazynowany i dystrybuowany na określonym obszarze. Energia musi być gromadzona w akumulatorach, gdy jej produkcja przekracza aktualne zapotrzebowanie i jest wykorzystywana przy niedostatecznym promieniowaniu w ciągu dnia oraz w nocy. Tego typu systemy stosowane są na terenach bez dostępu do sieci np. w chatach górskich, na farmach, samotnych budynkach, schroniskach czy przyczepach kempingowych. Ze względu na bardzo wysokie koszty akumulatorów i ich krótką żywotność, nie jest to obecnie opłacalne.